Kennemerland.net   Achtergrond informatie en handige links

Geraadpleegd boek                        

Psychedelische perspectieven

De renaissance van de trip in de 21ste eeuw
PAN - Psycho Actief Netwerk

Diverse auteurs

160 Blz., ISBN 90-6229-074-4     
Uitgeverij Bres, 2001     


Ondanks de onstuimigheid waarmee de psychedelische revolutie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voor een inmiddels volwassen generatie de doors of perception opende, is nog maar nauwelijks, en dan alleen in kleine kring, stilgestaan bij de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van bewustzijnsverruimende middelen.
Debet daaraan is onder andere de war on drugs, waarmee de VS een vijandsbeeld opdrong aan haar burgers en aan die bevriende landen, waardoor alle de geest beïnvloedende substanties (behalve tabak, chocolade, koffie en alcohol) met een breed armgebaar onder de noemer ´drugs´ illegaal werden verklaard. De maatschappelijke discussie beperkte zich sindsdien vrijwel uitsluitend tot medische en pseudo-medische, militaire, politiek-juridische en verdragstechnische zaken.

Nu wij onze eerste stappen hebben gezet in een nieuwe eeuw, blijkt duidelijk dat het échec van de war on drugs een kwestie van geduld is. het is daarom hoog tijd, dat de discussie zich weer gaat concentreren op de hoofdzaken.
PAN heeft daarvoor drie belangrijke vragen voorgelegd aan een aantal mensen voor wie de psychedelische ervaring een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld:

  1. Wat hebben psychedelica voor u persoonlijk betekend?
  2. Heeft er werkelijk een psychedelische revolutie plaatsgevonden?
  3. Welke rol kunnen psychedelica in de toekomst spelen?

Een bont gezelschap van schrijvers en kunstenaars, politici, therapeuten, filosofen, psychologen, psychiaters, antropologen en geschiedkundigen liet zich door deze vragen inspireren tot hun bijdrage aan Psychedelische perspectieven.

PAN bestaat uit een kern van redacteuren van het tijdschrift PAN-Forum dat in de jaren 1995-1998 tien edities verzorgde, aangevuld met een grote kring internationale contacten. Het voortbestaan van dit netwerk heeft het mogelijk gemaakt de voor de discussie relevante kennis en ervaringen te verzamelen en te bundelen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Terug